• Song:  Om Mahapraana
  • Lyricist:  Vedavyasa
  • Singers:  Shankar Mahadevan

Whatsapp

ఓం మహాప్రాణ దీపం శివమ్ శివమ్ మఃఓంకార రూపం శివమ్ శివమ్ మహాసూర్య చంద్రాది నేత్రం పవిత్రం మహా ఘాడ తిమిరాంతకంసౌరగాత్రం మహా కాంతి బీజం మహా దివ్య తేజం భవాని సమేతం భజే మంజునాథమ్ ఓం ఓం ఓం నమః శంకరాయచ మయస్కరాయచ నమశ్శివాయచ శివతరాయచ బావహారయాచా మహాప్రాణ దీపం శివమ్ శివమ్ భజే మంజునాథమ్ శివమ్ శివమ్ అద్వైత భాస్కరం అర్ధనారీశ్వరం హృదశహృదయంగమం చతురుధాది సంగమం పంచభూతాత్మకం శతశత్రునాశకం సప్తాశ్వరేశ్వరం అష్టసిద్ధిశ్వరం నవరసమానోహరం దశదిశసువిమలామ్ ఏకాదశోజ్వలం ఎకనాథేశ్వరం ప్రస్తుతివ శంకరం ప్రణత జన కింకరం దుర్జనభయంకరం సజ్జనశుభంకరం ప్రాణి భవతారకం ప్రకృతి హిత కరకం భువన భవ్య భావదాయకం భాగ్యాత్మకం రక్షకమ్ ఈశం సురేశం ఋషేశం పారేశేమ్ నటేశం గౌరీశం గణేశం భూతేశం మహామధుర పంచాక్షరీ మంత్రం మార్షన్ మహా హర్ష వర్ష ప్రవర్షం సుశీర్షం ఓం నమోహరాయచ స్వరాహారయాచా పురహరాయచ రుద్రయచ భద్రయచ ఇంద్రయచ నిత్యాయచ నిర్నిత్యయచ మహాప్రాణ దీపం శివమ్ శివమ్ భజే మంజునాథమ్ శివమ్ శివమ్ దండండ దండండ దండండ దండండ దాన్కదినదా నవ తాండవ డంబరం తతిమ్మి తకధిమ్మీ దిధిమ్మీ ధిమిధిమ్మీ సంగీత సాహిత్య శుభ కమల భంభారం ఓంకార ఘ్రిన్కర శృంగారా ఐనకర మంత్ర బీజాక్షరం మంజునాథేశ్వరం ఋగ్వేద మాంద్యం యజుర్వేద వైద్యం సమ ప్రగీతమ్ అడ్తార్వప్రభాతం పురాణేతిహాశం ప్రసిద్ధం విశుద్ధం ప్రపంచాయికసూత్రం విరుద్ధం సుసిధం నాకారం మకరం శిఖరం వికారం ఎకరం నిరాకరసకరసరం మహాకాలాకాలం మహా నీలకంఠం మహానందనందం మహత్తట్టహాసం ఝాటాఝటా రంగైక గంగ సుచిత్రం జ్వాలాద్రుద్రనేత్రం సుమిత్రమ్ సుగోత్రం మహాకాశంబ్యాసం మహాభానులింగం మహాభర్త్రువర్ణం సువర్ణం ప్రవర్ణం సౌరాష్ట్ర సుందరం సోమనాదీశ్వరం శ్రీశైల మందిరం శ్రీ మల్లికార్జునం ఉజ్జయిని పుర మహా కాలేశ్వరం వైద్యనాథేశ్వరం మహా భీమేశ్వరం అమర లింగేశ్వరం వామలిగేశ్వరం కాశి విశ్వేశ్వరం పరం గ్రీష్మేశ్వరం త్రయంబకదీశ్వరం నాగలింగేశ్వరం శ్రీ కేదార లింగేశ్వరం అగ్ని లింగాత్మకం జ్యోతి లింగాత్మకం వాయు లింగాత్మకం ఆత్మ లింగాత్మకం అఖిల లింగాత్మకం అగ్ని సోమాత్మకం అనధిమ్ అమేయం అజేయం అచింత్యం అమోఘం అపూర్వం అనంతం అఖండం అనధిమ్ అమేయం అజేయం అచింత్యం అమోఘం అపూర్వం అనంతం అఖండం ధర్మస్థలక్షేత్ర వరపరంజ్యోతిమ్ ధర్మస్థలక్షేత్ర వరపరంజ్యోతిమ్ ధర్మస్థలక్షేత్ర వరపరంజ్యోతిమ్ ఓం నమః సోమయాచ సౌమ్యయాచ భవ్యయచ భాగ్యాయాచ శాంతాయచ శౌర్యాయచ యోగయచ భోగాయచ కలయచ కాంతాయచ రమ్యయచ గమ్యాయచ ఈశాయచ శ్రీశాయచ శర్వాయచ సర్వయచా

పైన ఉన్న పాటలో ఏవైనా తప్పులు ఉంటె క్షమిచండి, మా ఈ చిరు ప్రయత్నాన్ని ప్రోత్సహించగలరు. తప్పులు సరిచేసి మాకు పంపగలరు @ support@lyricstape.com

Om mahaprana deepam shivam shivam Mahonkaar rupam shivam shivam Mahasurya chandhradhi nethram pavithram Maha ghada thimiranthakamsouragathram Maha kanthi beejam maha divya tejam Bhavani sametham bhaje manjunatham Om Om Om Namah shankaraycha mayskaraycha Namashivaycha shivtharaycha Bavharaycha Mahaprana deepam shivam shivam Bhaje manjunatham shivam shivam Adhvaitha bhaskaram arthanareeshwaram Hrudhashahrudhayangamam Chathurudhadhi sangamam Panchabhuthathmakam shatshathrunashakam Sapthaswareshwaram Ashtasiddhishwaram Navarasamanoharam Dashadishasuvimalamm Ekadashojwalam ekanadeshwaram Prasthuthiva shankaram Pranatha jana kinkaram Durjanabayankaram Sajjanashubankaram Prani bhavatharakam prakriti hita karakam Bhuvana bhavya bhavadayakam Bhagyathmakam rakshakam Eesham suresham rushesham pareshem Natesham gowrisham ganesham bhutesham Mahamadhura panchakshari mantra marsham Maha harsha varsha pravarsham suseersham Om Namoharayacha swaraharayacha Puraharayacha rudrayacha bhadrayacha Indrayacha nithyayacha nirnithyayacha Mahaprana deepam shivam shivam Bhaje manjunatham shivam shivam Damdamda damdamda Damdamda damdamda Dankadhinada nava Thandava dambaram Thathimmi thakadhimmi dhidhimmi Dhimidhimmi sangeetha sahithya Subha kamala bhambharam Omkara ghrinkara shrinkara iynkara Manthra beejaksharam manjunatheshwaram Rugveda maadhyam yajurveda vedhyam Sama prageetham adtharvaprabhatham Puranethihasham prasidham vishudham Prapanchayikasuthram virudham susidham Nakaram makaram shikaram vakaram Yakaram nirakarasakarasaram Mahakalakalam maha neelakantam Mahanandanandam mahattattahasam Jhatajhuta rangaika ganga suchithram Jwaladrudranethram sumithram sugothram Mahakashabasam mahabhanulingam Mahabhartruvarnam suvarnam pravarnam Sourashtra sundaram somanadeeshwaram Srisaila mandiram sri mallikarjunam Ujjaini pura maha kaleeshwaram Vaidhyanatheshwaram Maha bheemeshwaram Amara lingeshwaram Vamaligeshwaram Kaashi vishweshwaram Param grishmeshwaram Thrayambakadeeshwaram Nagalingeshwaram Sri Kedara lingeshwaram Agni lingathmakam jyothi lingathmakam Vayu lingathmakam athma lingathmakam Akhila lingathmakam agni somathmakam Anadhim ameyam ajeyam achithyam Amogham apoorvam anantham akhandam Anadhim ameyam ajeyam achithyam Amogham apoorvam anantham akhandam Dharmasthalakshethra varaparamjyothim Dharmasthalakshethra varaparamjyothim Dharmasthalakshethra varaparamjyothim Om Namah Somayacha Soumyayacha Bhavyayacha Bhagyayacha Shantayacha Shouryayacha Yogayacha Bhogayacha Kalayacha Kantayacha Ramyayacha Gamyayacha Eeshayacha Sreeshayacha Sharvayacha Sarvayachaa

Please forgive us if there are any mistakes in above Lyrics. Please share corrections on our mailid support@lyricstape.com.we will rectify the mistakes.

  • Movie:  Sri Manjunatha
  • Cast:  Arjun Sarja,Chiranjeevi,Meena,Soundarya
  • Music Director:  Hamsalekha
  • Year:  2001
  • Label:  Aditya Music