• Song:  Powerful HANUMAN CHALISA
  • Lyricist:  NA
  • Singers:  Sai Charan

Whatsapp

జయ హనుమాన జ్ఞాన గుణ సాగర జయ కపీశ తిహుం లోక ఉజాగర రామదూత అతులిత బలధామా అంజనిపుత్ర పవనసుత నామా మహావీర విక్రమ బజరంగీ కుమతి నివార సుమతి కే సంగీ కాంచన బరన విరాజ సువేసా కానన కుండల కుంచిత కేశా హాథ వజ్ర ఔ ధ్వజా విరాజై కాంధే మూంజ జనేవూ సాజై శంకర సువన కేసరీనందన తేజ ప్రతాప మహా జగ వందన విద్యావాన గుణీ అతి చాతుర రామ కాజ కరిబే కో ఆతుర ప్రభు చరిత్ర సునిబే కో రసియా రామ లఖన సీతా మన బసియా సూక్ష్మ రూపధరి సియహి దిఖావా వికటరూపధరి లంక జరావా భీమరూపధరి అసుర సంహారే రామచంద్ర కే కాజ సంవారే లాయ సజీవన లఖన జియాయే శ్రీ రఘువీర హరవి ఉర లాయే జయ హనుమాన జ్ఞాన గుణ సాగర జయ కపీశ తిహుం లోక ఉజాగర రఘుపతి కీన్హీ బహుత బడాయీ తుమ మమ ప్రియ భరత సమ భాయీ సహస వదన తుమ్హరో యశగావై అస కహి శ్రీపతి కంఠ లగావైఁ సనకాదిక బ్రహ్మాది మునీశా నారద శారద సహిత అహీశా యమ కుబేర దిక్పాల జహా తే కవి కోవిద కహి సకే కహా తే తుమ ఉపకార సుగ్రీవహి కీన్హా రామ మిలాయ రాజ పద దీన్హా తుమ్హరో మంత్ర విభీషణ మానా లంకేశ్వర భయే సబ జగ జానా యుగ సహస్ర యోజన పర భానూ లీల్యో తాహి మధురఫల జానూ ప్రభు ముద్రికా మేలి ముఖ మాహీ జలధి లాంఘి గయే అచరజ నాహీ దుర్గమ కాజ జగత కే జేతే సుగమ అనుగ్రహ తుమ్హరే తేతే రామ దులారే తుమ రఖవారే హోత న ఆజ్ఞా బిను పైసారే సబ సుఖ లహై తుమ్హారీ సరనా తుమ రక్షక కాహూ కో డరనా జయ హనుమాన జ్ఞాన గుణ సాగర జయ కపీశ తిహుం లోక ఉజాగర ఆపన తేజ సంహారో ఆపై తీనో లోక హాంక తే కాంపై భూత పిశాచ నికట నహి ఆవై మహావీర జబ నామ సునావై నాశై రోగ హరై సబ పీరా జపత నిరంతర హనుమత వీరా సంకట సే హనుమాన ఛుడావై మన క్రమ వచన ధ్యాన జో లావై సబ పర రామ తపస్వీ రాజా తినకే కాజ సకల తుమ సాజా ఔరు మనోరథ జో కోయీ లావై తాసు అమిత జీవన ఫల పావై చారోఁ యుగ ప్రతాప తుమ్హారా హై పరసిద్ధ జగత ఉజియారా సాధు సంత కే తుమ రఖవారే అసుర నికందన రామ దులారే అష్టసిద్ధి నవ నిధి కే దాతా అసబర దీన జానకీ మాతా రామ రసాయన తుమ్హరే పాసా సదా రహో రఘుపతి కే దాసా జయ హనుమాన జ్ఞాన గుణ సాగర జయ కపీశ తిహుం లోక ఉజాగర తుమ్హరే భజన రామ కో బావై జన్మ జన్మ కే దుఖ బిసరావై అంత కాల రఘుపతి పుర జాయీ జహా జన్మ హరిభక్త కహాయీ ఔరు దేవతా చిత్త న ధరయీ హనుమత సేయి సర్వ సుఖ కరయీ సంకట కటై మిటై సబ పీరా జో సుమిరై హనుమత బలవీరా జై జై జై హనుమాన గోసాయీ కృపా కరహు గురు దేవ కీ నాయీ యహ శత బార పాఠ కర కోయీ ఛూటహి బంది మహా సుఖ హోయీ జో యహ పఢై హనుమాన చలీసా హోయ సిద్ధి సాఖీ గౌరీసా తులసీదాస సదా హరి చేరా కీజై నాథ హృదయ మహ డేరా

పైన ఉన్న పాటలో ఏవైనా తప్పులు ఉంటె క్షమిచండి, మా ఈ చిరు ప్రయత్నాన్ని ప్రోత్సహించగలరు. తప్పులు సరిచేసి మాకు పంపగలరు @ support@lyricstape.com

Jai Hanuman gyan gun sagar Jai kapis tihu lok ujagar Ram doot atulit bal dhama Anjaaniputra pavan sut nama Mahabir bikram Bajrangi Kumati nivar sumati ke sangi Kanchan baran biraj subesa Kanan kundal kunchit kesa Hath bajra aur dhvaja biraje Kaandhe munj janeu saje Sankar suvan Kesari nandan Tej pratap maha jag bandan Bidyavaan guni ati chatur Ram kaj karibe ko aatur Prabhu charitra sunibeko rasiya Ram Lakhan Sita maan basiya Sukshma roop dhari Siyahi dikhava Bikat roop dhari Lank jarava Bhim roop dhari asur sahare Ramachandra ke kaj savare Laye sanjivan Lakhan jiyaye Shri Raghuvir harashi ur laye Jai Hanuman gyan gun sagar Jai kapis tihu lok ujagar Raghupati kinhi bahut badhaee Tum mam priye Bharathisam bhai Sahas badan tumharo jas gaave Asakahi Shripati kantha lagave Sankadik brahmadi munisa Naradsarad sahit ahisa Jum Kuber digpaal jaha teh Kabi Kovid kahi sake kahan teh Tum upkar Sugreevahi keenha Ram milaye rajpad deenha Tumharo mantra Vibhishan maana Lankeshvar bhaye sab jag jana Yug sahastra jojan par bhanu Leelyo tahi madhur phaal janu Prabhu mudrika meli mukh mahi Jaladi langhi gaye achraj nahi Durgaam kaj jagat ke jete Sugam anugraha tumhre tete Ram duwaare tum rakhvare Hoat na adyna binu paisare Sab sukh lahe tumhari sarna Tum rakshak kahu ko darna Jai Hanuman gyan gun sagar Jai kapis tihu lok ujagar Aapan tej samharo aape Teenho lok hank teh kanpe Bhoot pisaach nikat nahin aave Mahabir jab naam sunave Nase rog hare sab peera Japat nirantar Hanumant beera Sankat se Hanuman chudave Man karam bachan dyan jo lave Sab par Ram tapasvee raja Teen ke kaj sakal tum saja Aur manorath jo koi lave Sohi amit jeevan phal pave Charo yug partap tumhara Hai parasiddha jagat ujiyara Sadhu sant ke tum rakhware Asur nikanandan Ram dulare Ashtasidhi nav nidhi ke daata Asabar deen Janki mata Ram rasayan tumhare pasa Sada raho Raghupati ke dasa Jai Hanuman gyan gun sagar Jai kapis tihu lok ujagar Tumhare bhajan Ram ko paave Janamjanam ke dukh bisrave Anthkaal Raghubar pur jaee Jaha janma Haribhakht kahaee Aur devta chitta na dharaee Hanumanth se he sarba sukh karaee Sankat katemite sab peera Jo sumire Hanumat balbeera Jai Jai Jai Hanuman gosaee Krupa karahu gurudev ki naee Jo sath baar paath kar koi Chuthee bandhi maha sukh hoee Jo yaha padhe Hanuman Chalisa Hoye Siddhi Sakhi Gaurisa Tulsidas sada Hari chera Keeje nath hridaye maha dera

Please forgive us if there are any mistakes in above Lyrics. Please share corrections on our mailid support@lyricstape.com.we will rectify the mistakes.

  • Movie:  HanuMan
  • Cast:  Amritha Aiyer,Teja Sajja
  • Music Director:  Gowra Hari
  • Year:  2024
  • Label:  Tips Telugu