• Song:  Chamkeela Angeelesi
  • Lyricist:  Shyam Kasarla
  • Singers:  Dhee,Ram Miriyala

Whatsapp

చమ్కీల అంగీలేసి ఓ వదినే చాకు లెక్కుండేటోడే ఓ వదినే కండ్లకు ఐనా బెట్టి కత్తోలే కన్నెట్ల కొడ్తుండెనే సినిగిన బనీనేసి ఓ వదినే నట్టింట్ల కూసుంటడే ఓ వదినే మాసిన లుంగీ ఏసి ఎప్పుడు మంచంలనే పంటడే హే పెండ్లైన కొత్తల అత్తర్లు పూసిన్నే నీ సీర సింగులువట్టి ఎనకెనక తిరిగిన్నే ముద్దులిస్తుండే పూలు తెస్తుండే శెక్కర లెక్క నీ మాటలుంటుండే మారే నీ తీరు పెరిగే నీ నోరు మందుకలవాటైతినే కడుపులో ఇంత వోసి ఓ వదినే కొడ్తడే బండకేసి ఓ వదినే అమాస పున్నానికో అట్లట్లా అక్కరకు పక్కకొత్తాడే చమ్కీల అంగీలోడే నాకు జుమ్కీలు అన్న తేడే వీడు వంటింట్ల నేనుంటే సాటుంగ వత్తుండె వంకర నడుము గిచ్చుతుండే నేడు ఎంత సింగారించిన వంకలు పెడుతుండే తైతక్కలాడకంటుండే కంట నీరన్న వెట్టకుండా సంటి బిడ్డ లెక్క నిన్ను అలుగుతుంటే బుదరగియ్యలేదా నువ్వు సీటికి మాటికి గింతదాన్ని గంత జేసి ఇజ్జతంత బజార్లేస్తలేవా ఏం గాలి సోకేనో ఓ ఓ వీన్నెత్తి తిరిగెనో ఓ ఓ పాతబడ్డనేమో శాతనైతలేదో ఉల్టా నన్నిట్ల మందీ ముంగట్ల బదనాం జేత్తడే చమ్కీల అంగీలేసి ఓ వదినే చాకు లెక్కుండేటోడే ఓ వదినే కండ్లకు ఐనా బెట్టి కత్తోలే కన్నెట్ల కొడ్తుండెనే నోరిడిసి అడగదుర బామ్మర్ది శెప్పింది చెయ్యదుర బామ్మర్ది పక్కింట్లో కూసుంటది నా మీద శాడీలు జెప్తుంటది నా గొంతు కోసిర్రంటూ బామ్మర్ది శోకాలు వెడ్తుంటది బామ్మర్ది ముచ్చట్లు జెప్పబోతే మీ అక్క మూతంతా తిప్పుతుంటది శీకట్ల ఉన్నా వాకిట్ల ఉన్నా కంటికి రెప్పోలే కాస్తడు మొగడు ఎంత లొల్లైనా నువ్వెంట ఉంటె ఎదురు నిలిశి వాడు గెలిశి వస్తాడు గోసల్ని జూస్తా ఉన్నా ఏదైనా గుండెల్ల దాస్తాడులే నీ బొట్టు నీ గాజులే ఎంతైనా వాని పంచ పాణాలులే

పైన ఉన్న పాటలో ఏవైనా తప్పులు ఉంటె క్షమిచండి, మా ఈ చిరు ప్రయత్నాన్ని ప్రోత్సహించగలరు. తప్పులు సరిచేసి మాకు పంపగలరు @ support@lyricstape.com

Chamkeela Angeelesi O Vadhine Chaaku Lekkundetode O Vadhine Kandlaku Aina Betti Kaththole Kannetla Koduthundene Sinigina Banineysi O Vadhine Nattintla Koosuntade O Vadhine Maasina Lungi Yesi Ippudu Manchamlane Pantade Pendlaina Koththala Aththarlu Poosinne Ni Sira Singhulu Patti Yenakenaka Thiriginne Muddhulisthunde Poolu Thesthunde Sakkera Lekka Ni Mataluntunde Maare Ni Theeru Perige Ni Noru Mandhukalavataithine Kadupula Intha Bosi O Vadhine Koduthade Bandakesi O Vadhine Amavasa Punnaaniko Atlatla Akkaraku Pakkakoththade Chamkeela Angeelodhe Naku Jumkeelu Annathede Vedu Vantintla Nenunte Satunga Vathunde Vankara Nadumu Gichuthunde Nedu Yentha Singharnchina Vankalu Peduthunde Thaithakalada Kantunde Kanta Neeranna Pettakunda Santibidda Lekka Ninnu Aluguthunte Boodharakiyya Ledha Nuvvu Seetiki Maatikki Gintha Dhaanni Ganthajeysi Ijjathamtha Bazarlesthaleva Yem Gaali Sokeno Vinneththi Thirigeno Pathabadhanemo Chethanaitha Ledho Ulta Nannitla Mandhi Mungatla Badhnaam Jeththade Chamkila Angelesi O Vadhine Chaaku Lekkundetode O Vadhine Kandlaku Aina Betti Kaththole Kannetla Koduthundene Noridisi Adagadhura Baammardhi Cheppindhi Cheyyadhuraa Baammardhi Pakkintla Koosuntadhi Na Meedha Shaadeelu Chepthuntadhi Na Gonthu Kosindrantu Bammardhi Sokaalu Peduthuntadhi Bammardhi Muchchatlu Jeppabothe Miyakka Moothantha Thipputhuntadhi Sikatla Unna Vaakitla Unna Kantiki Reppole Kaasthadu Mogadu Yentha Lollaina Nuvventa Unte Yedhuru Nilsi Vaadu Gelsi Vasthadu Gosalni Joostha Unna Yedhaina Gundella Dhaasthaadule Nee Bottu Nee Gaajule Yenthaina Vaani Pancha Paanalule

Please forgive us if there are any mistakes in above Lyrics. Please share corrections on our mailid support@lyricstape.com.we will rectify the mistakes.

  • Movie:  Dasara
  • Cast:  keerthy Suresh,Nani
  • Music Director:  Santhosh Narayanan
  • Year:  2023
  • Label:  Saregama