• Song:  Pattu Pattu
  • Lyricist:  Sahiti
  • Singers:  Sumangali,Manikka

Whatsapp

పట్టు పట్టు చెయ్యే పట్టు చిన్న దాని చెయ్యే పట్టు పట్టు పట్టు చెయ్యే పట్టు చిన్న దాని చెయ్యే పట్టు నన్ను నీలో దాచిపెట్టు ఓహ్ బుల్లోడా హొయ్ హే కట్టు కట్టు చిరే కట్టు కొంటె చూపు దూరేటట్టు నోరు కాస్త ఊరేటట్టు ఓహ్ బుల్లెమ్మా హే ఓహ్ బుగ్గ కందిపోయేటట్టు ముద్దు మీద ముద్దె పెట్టు లేకపోతే నా మీదొట్టు ఓ బుల్లోడా ఆ కన్నె బొడ్డు తరిగేటట్టు కన్ను కొట్టకుంటే ఒట్టు కోరికంత నా మీద ఒట్టు ఓ బుల్లెమ్మాఅ మా మా అబ్బా అబ్బా నా ఈడుని కోరేట్టు హే రావే రావే రావే రావే రంగుల రవ్వట్టు రాతిరొస్తే ఇస్తా నీకు బిస్తరు బొబ్బట్టు హెయ్ హే రయ్యో రయ్యో రయ్యో రయ్యో ఆకలి తీరేట్టు ఆకులేస్తే పెడ్తా నీకు సోకులు తాకట్టు హ పట్టు పట్టు చెయ్యే పట్టు చిన్న దాని చెయ్యే పట్టు నన్ను నీలో దాచిపేట్టు ఓహ్ బుల్లోడా హొయ్ హే కట్టు కట్టు చిరే కట్టు కొంటె చూపు దూరేటట్టు నోరు కాస్త ఊరేటట్టు ఓహ్ బుల్లెమ్మా హే హే జున్ను ముక్కల ఎంత నున్నగా ఉన్నాయి చెక్కిళ్ళు ఆకు వక్కల నాకు వచ్చెను ఎక్కిళ్ళు హే అన్ని దిక్కులా నను తాకేస్తుంటే ని కళ్ళు తేనే చుక్కల తిపెక్కెను నవోల్లు హే ఒక్క సరి వొళ్ళో వాళ్లమ్మ చందనాల ఓహ్ ముద్దు గుమ్మా గాలికైన ఇద్దరి మధ్య చోటే వద్దమ్మా ఒంటరేలా తుంటరి మామ జంట కట్టి ఓహ్ చందమామ గంటకొక కౌగిలి గంట కొట్టేసుకుందామా హే రావే రావే రావే రావే చైనా చాకోలెట్టు జంటకోస్స్తే ఇస్తా నీకు జపాన్ జాకెట్టు ఆహ్ ఆహ్ రయ్యో రయ్యో రయ్యో రయ్యో అత్తరు మస్కట్ పూసుకొస్తే ఇస్తా నీకు బందరు బిస్కెట్ హ పట్టు పట్టు చెయ్యే పట్టు చిన్న దాని చెయ్యే పట్టు నన్ను నీలో దాచిపెట్టు ఓహ్ బుల్లోడా హొయ్ కట్టు కట్టు చిరే కట్టు కొంటె చూపు దూరేటట్టు నోరు కాస్త ఊరేటట్టు ఓహ్ బుల్లెమ్మా వంగ ముక్కాలా తెగ వచ్చేస్తుంటే నువ్ ఇట్టా పొంగులే కదా నా పొంగులా వయసెంత హే కొంగరెక్కల కొంగు జారేస్తుంటే నువ్ అట్ట గింగు రెక్కద నా పొకీళ్ల పొగరంతా ఆగడాలు చలించమంటా పోదు వాలు సందేళ పూట మీగడంత వడ్డించుకుంటా అప్పుడే రమ్మంటే కుందనాల గోరింకా పిట్టా అంత దాక ఆగేదే ఎట్టా అందమంతా గిల్లేసుకుంటా ఇప్పుడే ఈ పూటా రావే రావే రావే రావే రావే రావే రావే రావే కన్య క్యారట్ లగ్గం ఎట్టి మెడలో వేస్తా లగ్గం లోకెట్టు రయ్యో రయ్యో రయ్యో రయ్యో బొమ్మ టీ షీర్ట్టు వేసుకొస్తే విందు ఇస్తా గుమ్మా కట్టేట్టు హ పట్టు పట్టు చెయ్యే పట్టు చిన్న దాని చెయ్యే పట్టు నన్ను నీలో దాచిపెట్టు ఓహ్ బుల్లోడా హొయ్ హే కట్టు కట్టు చిరే కట్టు కొంటె చూపు దూరేటట్టు నోరు కాస్త ఊరేటట్టు ఓహ్ బుల్లెమ్మా హే

పైన ఉన్న పాటలో ఏవైనా తప్పులు ఉంటె క్షమిచండి, మా ఈ చిరు ప్రయత్నాన్ని ప్రోత్సహించగలరు. తప్పులు సరిచేసి మాకు పంపగలరు @ support@lyricstape.com

Pattu Pattu Cheyye Pattu Chinna Dani Cheyye Pattu Pattu Pattu Cheyye Pattu Chinna Dani Cheyye Pattu Nannu Nuvvu Dachetattu Oh Bulloda Hoy Hey Kattu Kattu Chere Kattu Konte Choopu Dooretattu Noru Kasta Ooretattu Oh Bullemma Hey Oh Bugga Kandipoyetattu Mudhu Meda Mudhe Pettu Lekapothe Na Medottu Oo Bulloda Aa Kanne Boddu Tarigetattu Kanne Kotha Kunte Vottu Korinatha Na Meda Ottu Bullemmaaa Ma Ma Abba Abba Na Eeduni Korettu Hey Rave Rave Rave Rave Rangula Ravvattu Ratirosthe Istha Neku Bistharu Bobbattu H0Y Hey Rayyo Rayyo Rayyo Rayo Akali Terettu Aakulesthe Pedtha Neku Sokula Takattu Ha Pattu Pattu Cheyye Pattu Chinna Dani Cheyye Pattu Nannu Nuvvu Dachetattu Oh Bulloda Hoy Hey Kattu Kattu Chere Kattu Konte Choopu Dooretattu Noru Kasta Ooretattu Oh Bullemma Hey Hey Zinnu Mukka La Entha Nunnaga Unnayi Chekkillu Aaku Vakka La Naku Vachenu Ekkillu Hey Anni Dikkula Nanu Takesthunthe Ne Kallu Tene Chukkala Tepekkenu Navollu Hey Okka Sari Vollo Valamma Chandanala Oh Mudhu Gumma Galikina Iddari Madya Chote Odhamma Ontarela Tuntari Mama Janta Katti Oh Chandamama Gantakoka Kougili Ganta Kottesukundama Hey Rave Rave Rave Rave China Chiklettu Jantakossthe Istha Neku Japan Jackettu Ah Ah Rayyo Rayyo Rayyo Rayyo Atharu Maskattu Puskukosthe Istha Neku Bandaru Biskettu Ha Pattu Pattu Cheyye Pattu Chinna Dani Cheyye Pattu Nannu Nuvvu Dachetattu Oh Bulloda Hoy Kattu Kattu Chere Kattu Konte Choopu Dooretattu Noru Kasta Ooretattu Oh Bullemma Vanga Mukkala Tega Vachesthunte Nuv Itta Pongule Kada Na Pongula Vayasantha Hey Kongarekkala Kongu Jaresthunte Nuv Atta Ginga Rekkadha Na Pokkilla Pogarantha Aagadalu Chalinchamanta Podhu Valu Sandhela Poota Meegadantha Vaddinchukunta Appude Rammanta Kundanala Gorinka Pitta Antha Daka Aagadhe Etta Andhamantha Gillesukunta Ippude Ee Putaa Rave Rave Rave Rave Rave Rave Rave Rave Kanya Karattu Laggam Etti Medlo Vestha Laggam Lockettu Rayyo Rayyo Rayyo Rayyo Bomma Tshirttu Vesukosthe Vindhu Istha Gumma Kattettu Ha Pattu Pattu Cheyye Pattu Chinna Dani Cheyye Pattu Nannu Nuvvu Dachetattu Oh Bulloda Hoy Hey Kattu Kattu Chere Kattu Konte Choopu Dooretattu Noru Kasta Ooretattu Oh Bullemma Hey

Please forgive us if there are any mistakes in above Lyrics. Please share corrections on our mailid support@lyricstape.com.we will rectify the mistakes.

  • Movie:  Shankar Dhada MBBS
  • Cast:  Chiranjeevi,Sonali Bendre
  • Music Director:  Devi Sri Prasad
  • Year:  2004
  • Label:  Aditya Music