• Song:  Ooru Palletooru
  • Lyricist:  Shyam Kasarla
  • Singers:  Mangli(Sathyavathi),Ram Miriyala,Bheems Ceciroleo

Whatsapp

ఓర్ వారి ఇంక పిండుతున్నావ్రా పాలు ఇగెప్పుడు పోతవ్రా ఊల్లెకు నీ యక్క ఇగ పొద్దు పొద్దున్నే మొదలుపెట్నావయా నీ పాసుగాల కోలో నా పల్లె కోడి కూతల్లే ఒల్లిరుసుకుందే కోడె ల్యాగల్లే యాప పుల్లల చేదు నమిలిందే రామ రామ రామ తలకు పోసుకుందె నా నేల తల్లే అలికి పూసుకుందె ముగ్గు సుక్కల్నే సద్ది మూటల్నే సగ బెట్టుకుందే బాయి గిరక నా పల్లే హే తెల్ల తెల్లాని పాలధార ఓలే పల్లె తెల్లారుతుంటదిరా గుళ్లోని గంటలు కాడెడ్ల మెడలోనే జంటగ మోగుత ఉంటయిరా నాగలి భుజాన పెట్టుకుంటే దోస్తులు చెయ్యేసినట్టేరా గొడ్డు గోదా పక్కన ఉంటే కొండంత బలగం ఉన్నట్టురా సల్లగాలి మోసుకొచ్చెరా సేను సెల్కల ముచ్చట్లు దారి పొడుగు సెట్ల కొమ్మల రాలుతున్న పూల చప్పట్లు గడ్డి మోపులు కాల్వ గట్టులు సెమట సుక్కల్లో తడిసిన ఈ మట్టి గంధాల ఊరు పల్లెటూరు దీని తీరే అమ్మ తీరు కొంగులోన దాసిపెట్టి కొడుకుకిచ్చె ప్రేమ వేరు ఊరు పల్లెటూరు దీని తీరే కన్నకూతురు కండ్ల ముందే ఎదుగుతున్న సంబరాల పంటపైరు వంద గడపల మంద నా పల్లె గోడ కట్టని గూడు నా పల్లె సెరువుల్ల తుల్లేటి జెల్ల శాపోలే రామ రామ రామ మావ అత్త బావ బాపు వరసల్లే ఊరంత సుట్టాల ముల్లె నా పల్లె దారంలో ఒదిగిన పూల దండల్లే రంగుల సింగిడి పల్లే ఆలు మొగలు ఆడే ఆటలు అత్త కోడండ్ల కొట్లాటలు సదిరి సెప్పలేని మొగని తిప్పలే తిప్పలు రచ్చబండ మీద ఆటలు చాయబండి కాడ మాటలు వొచ్చే పొయ్యేటోల్ల మందలిచ్చుకునే సంగతే గమ్మతి తట్ట బుట్టలల్ల కూర తొక్కులు సుట్ట బుట్టలల్ల బీడి కట్టలు చేతనైన సాయం జేసే మనుషులు మావి పూత కాసినట్టే మనుసులు ఊరంటే రోజు ఉగాది సచ్చేదాకా ఉంటది యాది ఊరు నా ఊరు దీని తీరే అమ్మ తీరు కొంగులోన దాసిపెట్టి కొడుకుకిచ్చె ప్రేమ వేరు ఊరు పల్లెటూరు దీని తీరే కన్నకూతురు కండ్ల ముందే ఎదుగుతున్న సంబరాల పంటపైరు వంద గడపల మంద నా పల్లె గోడ కట్టని గూడు నా పల్లె సెరువుల్ల తుల్లేటి జెల్ల శాపోలే రామ రామ రామ మావ అత్త బావ బాపు వరసల్లే ఊరంత సుట్టాల ముల్లె నా పల్లె దారంలో ఒదిగిన పూల దండల్లే రంగుల సింగిడి పల్లే

పైన ఉన్న పాటలో ఏవైనా తప్పులు ఉంటె క్షమిచండి, మా ఈ చిరు ప్రయత్నాన్ని ప్రోత్సహించగలరు. తప్పులు సరిచేసి మాకు పంపగలరు @ support@lyricstape.com

Kolo Naa Palle Kodi Koothalle Ollirusukundhe Kode Lyaagalle Yaapa Pullala Chedhu Namilindhe Rama Rama Rama Thalaku Posukundhe Naa Nela Thalle Aliki Poosukundhe Muggu Sukkalne Saddhu Mootalne Saga Bettukundhe Baayi Giraka Naa Palle Hey Thella Thellaani Paala Dhaara Ole Palle Tellaaruthuntadiraa Gulloni Gantalu Kaadedla Medalone Jantaga Mogutha Untayiraa Naagali Bhujaana Pettukunte Dosthulu Cheyyesinatteraa Goddu Godha Pakkana Unte Kondantha Balagam Unnatturaa Sallagaali Mosukochheraa Senu Selkala Muchhatlu Daari Podugu Setla Kommala Raaluthunna Poola Chappatlu Gaddimopulu Kaalva Gattulu Semata Sukkallo Thadisina Ee Matti Gandhaala Ooru Naa Ooru Deeni Teere Amma Teeru Kongulona Daasipetti Kodukukichhe Prema Veru Ooru Palletooru Deeni Teere Kannakoothuru Kandla Mundhe Edhuguthunna Sambaraala Pantapairu Vandha Gadapala Mandha Naa Palle Goda Kattani Goodu Naa Palle Seruvulla Thulleti Jella Shaapole Rama Rama Rama Maava Attha Bava Bapu Varasalle Oorantha Suttaala Mulle Naa Palle Daaramlo Odigina Poola Dhandalle Rangula Singidi Palle Aalu Mogalu Aade Aatalu Attha Kodandla Kotlaatalu Sadhiri Seppaleni Mogani Thippale Thippalu Rachhabanda Meeda Aatalu Chaayabandi Kaada Maatalu Vochhe Poyyetolla Mandhalichhukune Sangathe Gammathi Thatta Buttalalla Koora Thokkulu Sutta Buttalalla Beedi Kattalu Chethanaina Saayam Jese Manushulu Maavi Pootha Kaasinatte Manusulu Oorante Roju Ugadi Sachhedhaaka Untadi Yaadhi Ooru Naa Ooru Deeni Teere Amma Teeru Kongulona Daasipetti Kodukukichhe Prema Veru Ooru Palletooru Deeni Teere Kannakoothuru Kandla Mundhe Edhuguthunna Sambaraala Pantapairu Vandha Gadapala Mandha Naa Palle Goda Kattani Goodu Naa Palle Seruvulla Thulleti Jella Shaapole Rama Rama Rama Maava Attha Bava Bapu Varasalle Oorantha Suttaala Mulle Naa Palle Daaramlo Odigina Poola Dhandalle Rangula Singidi Palle

Please forgive us if there are any mistakes in above Lyrics. Please share corrections on our mailid support@lyricstape.com.we will rectify the mistakes.

  • Movie:  Balagam
  • Cast:  Kavya Kalyan Ram,Priyadarshi
  • Music Director:  Bheems Ceciroleo
  • Year:  2023
  • Label:  Aditya Music